Μελέτη και υλοποίηση μιας επαγγελματικής κουζίνας απαιτήσεων, καθώς και πόστων service, bar κλπ.